Bevillinger

Bevillinger til natur, miljø og klima

Folkesparekassens Fond yder økonomisk støtte til projekter, der for eksempel bidrager til øget biodiversitet, reduktion af klimaaftryk eller bevarelse af rent drikkevand. Herunder kan du se projekter, fonden indtil videre har uddelt bevillinger til. Oversigten er inddelt efter årstal i forhold til, hvornår støtten er bevilget.

I løbet af 2024 vil Foreningen Andelsgaarde invitere offentligheden på oplevelser der formidler, inspirerer og inviterer til handling omkring den grønne omstilling, viden om jorden og de regenerative dyrkningsformer, der praktiseres på de omkringliggende marker på Andelsgaardes økologiske gård Brinkholm.
Foreningen Ajstrup Bio-og Energilaug er et nabodrevet fællesskab, som samler borgere og naboer i Ajstrup, Norsminde, Beder, Malling og omegn om at skabe vild natur, mere naboskab og fællesskab. Foreningen er, i tæt samarbejde mellem lodsejere, kommune og naboer, i gang med at omlægge og tage vare på lokal jord til fremme for biodiversitet på grundlag af stedets ressourcer.
Dansk Fibershed arbejder for at udbrede kendskabet til – og fremme produktionen af – lokalt dyrkede fibre og farveplanter. Med projektet 'Det Mobile Mikrospinderi' vil foreningen opnå større viden om lokal racespecifik uld, for at inspirere mindre lokale fåreavlere til at overveje at få deres uld forarbejdet til garn, og at lære dem hvordan de kan opnå det bedste resultat.
Tiny Varighedens vision er at skabe en systemisk forandring hen imod mindre boliger baseret på biogene og genbrugsmaterialer. Tiny Varigheden vil bane vejen for et småhusreglement, som tager højde for CO2 per bolig og ikke kun CO2 per m2.
Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet skal over de næste tre år undersøge, om lægemidlet Cantharon virker mod det, der kaldes tilbagevendende blærebetændelse, det vil sige hyppige infektioner i blæren.
Donationen fra Folkesparekassens Fond er øremærket til en informationskampagne mod en udvanding af reglerne for GMO-dyrkning – henvendt til politikere, landmænd, pressen og borgere generelt.
Foreningen har fastlagt sin vision til ”Hver beboer et træ” gennem etablering hvert år af nye æbletræ-anlæg og vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Støtten fra Folkesparekassens Fond på kr. 60.000 skal bruges til nye æblehaveanlæg i 2023 under temaet “Fra kerne til træ”.
Arka er verdens første arkitekturbaserede videoplatform. Arkas mål er at åbne det lukkede kredsløb af den arkitektoniske verden og sætte fokus på mennesker og menneskers levevilkår.
Folkesparekassens Fond har bevilget 15.000 kr. til udgivelse af et bogprojekt, der skal undersøge den nordiske samtidslitteraturs italesættelse af klima og natur.
Bæredygtighedsfestival Vendsyssel er et initiativ skabt af en gruppe dedikerede enkeltpersoner og organisationer, der deler en fælles vision om at fremme bæredygtighed i hele Vendsyssel. Festivalen afholdes i 2023 for 8. gang.
Middelfart Museum har ansøgt og fået bevilget 150.000 kr. i tilskud til anlæggelse af en offentlig tilgængelig sansehave i forbindelse med MIND. Sansehaven skal indeholde haverum med barfodsstier, vilde planter, vandbassin, dufte, insekter samt opholds- og aktivitetsmuligheder.
Fonden har bevilget Green Holistic 138.600 kr. til at gennemføre et forsøg med pottedyrkning af spinatplanter. Med projektet ønsker Green Holistic at vise, at det er muligt at dyrke jorden på naturens præmisser og stadig opnå gode udbytter og høj kvalitet.
Klima- og Omstillingsrådet vil udvikle en tværfaglig, dybdegående analyse af den danske politiske debat om fremtidens landbrug og fødevarer. På baggrund af analysen skal der udarbejdes en rapport og afholdes arrangementer af forskellige formater, som skal bidrage til at kvalificere debatten og bygge videre på vores fælles tilgang til Danmarks fremtidige landbrug og fødevarer.
Tegnestuen LOKAL har fået bevilget 50.000 kr. af Folkesparekassens Fond til formidling af deres egenudviklede boligkoncept og manifest til almindelige borgere.
AQUA Akvarium & Dyrepark har søgt finansiering til udvikling og etablering af en interaktiv udstilling, der skal belyse udfordringer inden for fødevareproduktion og betydningen af vand som verdens vigtigste ressource.
Ambitionen med Klimafolkemødet er at cementere sig som den nationale begivenhed, der for alvor sætter klimaudfordringen på dagsordenen og skaber fælles løsninger.
Sarah og Rune Kirkemann vil producere en dokumentarfilm om en 10-årig dansk dreng, der flytter med sin familie til Filippinerne. Her oplever han klimaforandringerne på nærmeste hold og ser konsekvenserne af vores alt for høje udledninger af drivhusgasser.
Foreningen Artemisia arbejder med udvalgte spiselige græs- og kornplanter og Ur-yamsroden Dioscorea Batatas, for at gøre dem til nye almene og spiselige kulturplanter.
Positive Trace Festival vil gøre omgivelserne ved det tidligere kursuscenter Rødegaard til et mangfoldigt natur- og artsrigt referencerum, hvor udviklingen af biodiversiteten i området kan følges, opleves og dokumenteres over tid.
Teater Viva har søgt og fået tilsagn om støtte til det interaktive udstillingsprojekt Vibrant Forest, som bliver en del af AMAZING NATURE — Kunstcentret Silkeborg Bads store udstillingssatsning i 2023.
Syd for Køge eksperimenterer en gruppe ildsjæle med nye bæredygtige måder at dyrke jorden, bygge og bo på. Ved at etablere stier, naturlige rum og fordybelsesområder ønsker foreningen at give adgang for offentligheden.
Foreningen Levende Hav vil med det konkrete projekt, som der her ydes støtte til, bidrage til at sikre velfungerende redskaber for ”småfiskeriet” ved kysterne i regionen Pangani
Jordens Hus vil i samarbejde med byudviklingsprojektet Vridsløselille etablere udstillingsplatformen Renæssance Jord, der skal undersøge, hvordan samtidskunst kan være med til at styrke en bæredygtig og kulturel udvikling med jord som materiale og tematik.
Kalle Balle Byg har i to årtier været pionerer i udviklingen af byggematerialer af halm og ler. Bevillingen er givet til at færdiggøre udviklingsprocessen, samt til test og mærkning af produktet i forhold til brandsikkerhed, statik og isoleringsgrad.
Bevillingen ydes til JAK Danmarks fortsatte drift og udsendelse af materiale til medlemmer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner mv., herunder nyhedsbreve, trykt magasin og drift af hjemmeside.
Positive Trace Gathering er en fem dages intim, holdningsændrende og fællesskabsdannende naturfestival på Himmelbjerggården, hvor verdensmålene sættes i fokus.
Biodynamisk Forskningsforening vil med støtten oversætte bogen ‘A Biodynamic Guide to Food Quality’ til dansk.

Få økonomisk støtte til dit projekt

Folkesparekassens Fond yder økonomisk støtte til projekter, der – med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål – vil styrke balancen mellem klima, miljø, samfund og det økonomiske system. Har I behov for økonomisk tilskud til et projekt? Læs mere om, hvilke projekter, fonden støtter, hvad vi lægger vægt på, og hvordan du selv udfylder og sender en ansøgning.