Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: https://folkesparekassensfond.dk

Opdateret marts 2022

 

1. Indledning

Hos Folkesparekassens Fond værner vi om dine oplysninger og behandler dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

 

2. Dataansvarlig og kontaktdetaljer

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

Folkesparekassens Fond
Herningvej 37
DK – 8600 Silkeborg

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige kan kontaktes på: info@folkesparekassensfond.dk eller alternativt ved at sende et brev mærket ’Persondatabeskyttelse’ til adressen ovenfor.

 

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person. ’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

 

4. Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som ansøger og håndtere din henvendelse. Formålet omfatter blandt andet behovet for at behandle dine oplysninger for, at vi kan behandle henvendelser fra dig.

 

Ved generelle henvendelser

Når du kontakter os på e-mail eller brev indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved henvendelsen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

  • Navne
  • Kontaktdetaljer (telefonnumre og e-mailadresser)
  • Henvendelsens/ansøgningens indhold

5. Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies til at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Det hjælper os med at levere en god brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden. For detaljerede informationer om de cookies vi anvender og formålet med dem, kan du kigge nærmere på vores cookiepolitik, som kan findes her: https://folkesparekassensfond.dk/cookiepolitik.

 

6. Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjeparter. Alle personoplysninger vi modtager fra dig bliver opbevaret på sikre servere. Vi sikrer desuden, at eventuelle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger.

 

7. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig. Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder (herunder politiet)

 

8. Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor. På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland: Ingen.

 

9. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen – med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne – ret til:

  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig,
  • at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret,
  • at trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke,
  • at få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig,
  • at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,
  • at gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig.

I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder i EU og deres kontaktinformationer via følgende link: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm.

 

10. Opdateringer af privatlivspolitiken

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden. Du kan altid øverst i privatlivspolitikken se, hvornår politikken senest er opdateret eller ændret.

 

11. Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos Folkesparekassens Fond, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.