Folkesparekassens Fond
bidrager til

Økonomisk, økologisk & social bæredygtighed

“Folkesparekassens Fond støtter formål, der underbygger og fremmer balancen mellem natur, mennesker og økonomi.”

Seneste bevillinger

I løbet af 2024 vil Foreningen Andelsgaarde invitere offentligheden på oplevelser der formidler, inspirerer og inviterer til handling omkring den grønne omstilling, viden om jorden og de regenerative dyrkningsformer, der praktiseres på de omkringliggende marker på Andelsgaardes økologiske gård Brinkholm.
Foreningen Ajstrup Bio-og Energilaug er et nabodrevet fællesskab, som samler borgere og naboer i Ajstrup, Norsminde, Beder, Malling og omegn om at skabe vild natur, mere naboskab og fællesskab. Foreningen er, i tæt samarbejde mellem lodsejere, kommune og naboer, i gang med at omlægge og tage vare på lokal jord til fremme for biodiversitet på grundlag af stedets ressourcer.

Vi vil gøre en forskel

Fælles for alle medlemmer i fondens bestyrelse er en bred interesse for samfundet og et dedikeret fokus på handlekraftige og bæredygtige fællesskaber, der på både kort og lang sigt kan gøre en forskel for mennesker og miljø.

Ved fondens etablering i 2021 blev fem af bestyrelsens medlemmer valgt blandt repræsentantskabet i Folkesparekassen. Derudover udpegede JAK Danmark ét medlem, så bestyrelsen i dag består af i alt seks medlemmer.

Hvem står bag Folkesparekassens Fond?

Folkesparekassens Fond er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i september 2021. Ved den lejlighed blev Folkesparekassens egenkapital indskudt som henholdsvis stamkapital og uddelingsaktiver. Med denne kapital er det fondens formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål til glæde for samfundet på lang sigt.