Folkesparekassens Fond bidrager til

Økonomisk, økologisk & social bæredygtighed

“Folkesparekassens Fond støtter formål, der underbygger og fremmer balancen mellem natur, mennesker og økonomi.”

En hjælpende hånd til fremtiden

255.000 kr. til bæredygtige bygningselementer

Kalle Balle Byg udvikler moduler til husbyggeri i biogene materialer som halm og ler. Fonden har ydet støtte, så produktet kan klargøres og godkendes til markedet.

100.000 kr. til bevarelse af marskområde

Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris inistra possedit.

Se flere projekter, som Folkesparekassens Fond har ydet bidrag til

vi vil gøre en forskel

Fælles for alle medlemmer i fondens bestyrelse er en bred interesse for samfundet og et dedikeret fokus på handlekraftige og bæredygtige fællesskaber, der på både kort og lang sigt kan gøre en forskel for mennesker og miljø.

Ved fondens etablering i 2021 blev fem af bestyrelsens medlemmer valgt blandt repræsentantskabet i Folkesparekassen. Derudover udpegede JAK Danmark ét medlem, så bestyrelsen i dag består af i alt seks medlemmer. 

Hvem står bag?

Hvem står bag Folkesparekassens Fond?

Folkesparekassens Fond er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i september 2021. Ved den lejlighed blev Folkesparekassens egenkapital indskudt som henholdsvis stamkapital og uddelingsaktiver. Med denne kapital er det fondens formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål til glæde for samfundet på lang sigt. 

Nyheder

wildflowers, purple, flower meadow-5325325.jpg

Folkesparekassens Fond opretter pulje til projekter for øget biodiversitet. Læs mere

Hvem står bag?

Hvem står bag Folkesparekassens Fond?

Folkesparekassens Fond er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i september 2021. Ved den lejlighed blev Folkesparekassens egenkapital indskudt som henholdsvis stamkapital og uddelingsaktiver. Med denne kapital er det fondens formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål til glæde for samfundet på lang sigt. 

I Folkesparekassens Fond anvender vi FN’s 17 Verdensmål som pejlemærker i vores vurderinger af indkomne ansøgninger om økonomisk støtte. Projekter, der aktivt arbejder for at indfri ét eller flere af målene, har bedre mulighed for at opnå støtte.

Hvis du vil vide mere om Verdensmålene, kan du besøge den officielle danske hjemmeside.

Hvem står bag?

Hvem står bag Folkesparekassens Fond?

Folkesparekassens Fond er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i september 2021. Ved den lejlighed blev Folkesparekassens egenkapital indskudt som henholdsvis stamkapital og uddelingsaktiver. Med denne kapital er det fondens formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål til glæde for samfundet på lang sigt.