Om fonden

Fondens formål

Folkesparekassens Fond har til overordnet formål at fremme en bæredygtig balance mellem natur, mennesker og økonomi.

Fonden skal støtte almennyttige og almengørende formål, som kan være nyttige og velgørende for samfundet på lang sigt.

Historie

Folkesparekassens Fond med binavnet Folkesparekassens og Middelfart Sparekasses Fond blev stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i 2021. Folkesparekassen blev grundlagt på JAK’s idéer om et rentefrit pengesystem, hvor penge blot er et byttemiddel, og ikke en vare, man skal tjene på.

Du kan læse mere om Folkesparekassen, om JAK og om Middelfart Sparekasse her.

Værdier

Folkesparekassens Fonds værdier har rod i JAK-bevægelsens værdier og i Folkesparekassens arbejde med at bidrage til et bæredygtigt samfund, bl.a. via de 17 verdensmål.

Folkesparekassens Fond ser værdi i at:

  • Mennesket skal være økonomisk fri til at kunne  træffe de valg, der giver de bedste livsbetingelser for nuværende og kommende generationer på planeten
  • Penge er et praktisk redskab og ikke i sig selv et mål
  • Mennesket har med sin skaberevne ansvar for at løfte sig selv og samfundet, hvad angår bæredygtig forvaltning af ressourcer
  • Fællesskaber, forbundethed og viden er vejen til bevidst forbrug og udvikling af nye måder.

Fundats

Til Folkesparekassens Fond er der i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse udarbejdet en fundats, der blandt andet beskriver, hvilke formål fonden støtter og hvordan fondens stamkapital og uddelingsaktiver er sammensat.

Fundatsen er grundlaget for fondens virke. Du kan læse hele fundatsen ved at klikke på knappen.

Formue

Fondens stamkapital udgør ved stiftelsen kr. 60.000.000 anbragt i garantbeviser i Mid­delfart Sparekasse. 

Derudover består formuen af uddelingsaktiver for kr. 10.747.000. Heraf er kr. 5.000.000 anbragt i garantbe­viser i Middelfart Sparekasse, mens et beløb på kr. 5.747.000 er indbetalt kon­tant.

Fonden modtager gerne private donationer. Kontakt os på info@folkesparekassensfond.dk for nærmere aftale.