Historie

Folkesparekassen

Folkesparekassen blev etableret i 1983 med henblik på at praktisere JAK’s værdier om et rente- og spekulationsfrit samfund. Sparekassen blev oprettet af en gruppe mennesker i og omkring Silkeborg, som havde en vision om at lave et rentefrit pengeinstitut, der skulle tjene kunderne bedst muligt – ikke tjene mest muligt på dem.

Foruden at virke som lokalt pengeinstitut udfyldte Folkesparekassen rollen som engros-pengeinstitut for J.A.K. andelskasserne, ligesom sparekassen i årenes løb gennemførte en række sammenlægninger med andelskasser, der ikke ville eller kunne fortsætte på egen hånd.

Folkesparekassen havde en holdning til, at økonomien skal fungere med respekt for mennesker og miljø. Derfor gik sparekassen ind for et samfund med en balanceret økonomisk udvikling, der ikke driver rovdrift på naturen og gik ind for lige økonomiske muligheder for alle, bæredygtighed og transparens.

Folkesparekassen spekulerede ikke for de penge, kunderne havde stående, og overskuddet blev ikke delt ud til aktionærer eller andre kapitalinteresser. Det er til dels baggrunden for, at der ved sammenlægningen med Middelfart Sparekasse i 2021 var en egenkapital på godt 70 mio. kr., som kunne danne grundlag for en fond – Folkesparekassens Fond.

JAK Danmark

Folkesparekassens grundsten var JAKs idéer om et rentefrit pengesystem, hvor penge blot er et byttemiddel, og ikke en vare, man skal tjene på.

JAK er en forening som arbejder for et bedre og mere retfærdigt samfund, hvor ingen kan tjene på andres arbejde gennem rente på penge og spekulation i kapital. JAK er forkortelsen af de tre anerkendte produktionsfaktorer: Jord – Arbejde – Kapital.

Landsforeningen J.A.K. (i dag JAK Danmark) har siden starten i 1931 haft til opgave at informere og udbrede budskaber om et rentefrit samfund og opbygge praktiske funktioner til fremme af formålet. Læs mere om JAK på jak.dk.

Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse blev grundlagt den 5. april 1853, hvor en gruppe aktive håndværkere i Middelfart søgte alternative finansieringsmuligheder. Formålet var at lære fattigfolk at spare op – og at lade indlånskronerne gøre gavn som udlån for at bidrage til vækst, velstand og fremgang i Middelfart. Et højere formål end blot at tjene flest muligt penge har været en del af Middelfart Sparekasses tankesæt fra grundlæggelsen i 1853. Det har ikke ændret sig siden.

Folkesparekassens Fond har fået binavnet Folkesparekassens og Middelfart Sparekasses Fond. Middelfart Sparekasse har ikke direkte indflydelse på fondens aktiviteter, men kan medvirke i udbredelsen af kendskabet til fonden og deltage i uddelingsaktiviteter i det omfang, det er relevant.