Huset Fundament

Futurelab, et mobilt bæredygtighedslaboratorium

59.000 kr.

Det nye kulturhus, Huset Fundament, har etableret et bæredygtighedslaboratorium. Projektet hedder Futurelab, og visionen er at skabe et robust og innovativt netværk omkring bæredygtighed og klimabevisthed blandt unge borgere i Region Syddanmark.

Centralt for Futurelab er at bygge bro mellem unge og vidensdeling om bæredygtighed i regionen. Med en stor gruppe aktive frivillige, primært fra uddannelsesinstitutioner som SDU og Kolding Design Skole, bliver Futurelab et sted, hvor unge ildsjæle kan undervise borgere i teknikker, teorier og hands-on eksempler på, hvordan man kan tænke og agere bæredygtigt. Dette skaber ikke kun en platform for læring, men også en stærk social sammenhørighed på tværs af regionen.

Projektet omfatter tre centrale dimensioner af bæredygtighed: hverdagens bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Ved at arbejde med disse aspekter ønsker Futurelab at skabe en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor både praksis og teori spiller en rolle i at forme en mere bæredygtig fremtid. Et af de mest innovative aspekter ved Futurelab er det mobile bæredygtighedslaboratorium, som giver mulighed for at afholde workshops og seminarer i forskellige byer i Region Syddanmark. Dette gør det muligt for projektet at nå ud til en bredere gruppe unge og skabe et endnu stærkere netværk af bæredygtighedsinteresserede.

Erfaringsgrundlaget fra pilotprojekter i 2023 har dannet grundlag for projektets fremtidige arbejde og strategier. Gennem disse workshops har Futurelab udviklet en forståelse for, hvad der virker som introduktion til bæredygtighed for unge, og hvordan man bedst engagerer dem i projektet. 

En vigtig del af Futurelabs vision er også at støtte verdensmålene, især målene om ansvarligt forbrug og produktion samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at arbejde med ideen om fremtidens materialebrug og skabe bevidsthed om borgerens egen mulighed for at bidrage til klimaindsatsen, er projektet med til at skabe en modstandsdygtighed mod klimakrisen.

Kort om Huset Fundament

Huset Fundament er en frivillig forening med det formål at bygge broen mellem unge kunst- og kulturskabere og det kreative erhvervsliv. Foreningen er en katalysator for kunstneres vej ind i den professionelle branche, samtidig med at den er en social løftestang for kreative unge uden for arbejdsmarkedet.