JAK Danmark

Udbredelse af tankerne om et rentefrit pengesystem

75.000 kr.

Bevillingen ydes til JAK Danmarks fortsatte drift og udsendelse af materiale til medlemmer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner mv., herunder nyhedsbreve, trykt magasin og drift af hjemmeside.

Kort om JAK Danmark

JAK er en forening som arbejder for et bedre og mere retfærdigt samfund, hvor ingen kan tjene på andres arbejde gennem rente på penge og spekulation i kapital. JAK er forkortelsen af de tre produktionsfaktorer jord, arbejde og kapital.