Dansk Fibershed

Det Mobile Mikrospinderi

50.400 kr.

Dansk Fibershed er en landsdækkende forening, som arbejder for at udbrede kendskabet til – og fremme produktionen af – lokalt dyrkede fibre og farveplanter. Projektet ønsker at opnå større viden om lokal racespecifik uld, for at inspirere mindre lokale fåreavlere til at overveje at få deres uld forarbejdet, og at lære dem, hvordan de kan opnå det bedste resultat.

Målgruppen er lokale unge og voksne frivillige samt medlemmer af foreningen, som inddrages i arbejdet med spinderiet. Motivationen for at arbejde med projektet er, at Det Mobile Mikrospinderi og værksted skal være et laboratorium og en formidlingsplatform for måder at spinde forskellige uldtyper på, og projektet inviterer mange forskellige samarbejdspartnere og målgrupper til at tage del i spinderiet. 

Foreningen samarbejder bl.a. med de frivillige i Ejby Fåre- og Alpaka Laug samt Vej og Park i Glostrup Kommune, som driver en spælsau-fåreflok i Glostrup. Derudover vil foreningen på sigt formidle til, og samarbejde med, frivillige i andre foreninger landet over, som interesserer sig for fårehold, dyrevelfærd, bæredygtighed, produktion af tekstiler, gamle såvel som nye tekstile håndværk med mere.

Målgruppen er stor, og projektet er tilrettelagt så Det Mobile Mikrospinderi på sigt vil kunne komme i kontakt med, skabe værdi for og gavne rigtig mange mennesker.

Projektet omfatter tre faser:

Fase 1: Deltagelse i workshop hos HILO Studio i Berlin for at lære at samle og betjene en HILO spindemaskine med det formål at konstruere den perfekte opsætning af maskinen, samt at blive fortrolig med selve HILO garnspinderiet.

Fase 2: Feltstudie med fokus på spelsau-uld. I denne fase vil projektet involvere en gruppe lokale medlemmer og frivillige til at hjælpe med at udføre de forskellige stadier, fra klargøring af uld til selve spindingen. Undersøgelsen søger at fastslå, hvordan de forskellige processer, de forskellige måder at spinde og bearbejde ulden påvirker slutproduktet og kvaliteten af garnet.

Fase 3: Det Mobile Mikrospinderi vil efterfølgende blive en fri ressource for medlemmer og frivillige i Dansk Fibershed i hele landet. Det vil blive brugt til undervisning og undersøgelse af andre fåreracer, blandt andet sammen med andre foreninger og organisationer i Danmark.

Det bevilgede beløb skal anvendes til løn i forbindelse med koordinering, rekruttering og undervisning af de frivillige, samt planlægning og afvikling af bygning af hele spinderiet.

Kort om Dansk Fibershed

Dansk Fibershed er stiftet af 5 kvinder på tværs af Danmark med baggrund i dansk fiberproduktion, plantefarvning, design og fåreavl. Dansk Fibershed er inspireret af Fibershed i Californien og har kontakt til 13 andre fibersheds i Europa. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til – og fremme produktionen af – lokalt dyrkede fibre og farveplanter.