Green Holistic

Naturlig dyrkning

138.600 kr.

Folkesparekassens Fond har bevilget Green Holistic 138.600 kr. til at gennemføre et forsøg med pottedyrkning af spinatplanter. Beløbet dækker såvel såning, vanding, pasning og pleje samt afsluttende analyser og målinger.

Med projektet ønsker Green Holistic at vise, at det er muligt at dyrke jorden på naturens præmisser og stadig opnå gode udbytter og høj kvalitet. De vil vise, at den naturlige måde, som planter kan vokse på, kan erstatte helt eller delvis den hidtidige dyrkningspraksis. Fordelene ved disse ændringer er afgørende for vores klima og vores sundhed både fysisk, mentalt og åndeligt.

De vil også undersøge om moderne sorter understøtter mikrolivet på samme måde som de gamle sorter gjorde, og dermed få en forståelse af, om nye sorter underminerer mikrolivet. Green Holistics vision er at udvikle en regenerativ dyrkningspraksis af grøntsager, konsumkorn og andre foderafgrøder til dyr. Disse fødevarer af naturlig høj kvalitet antages at resultere i sundere dyr og mennesker samt et mere bæredygtigt klima.