Andelsgaarde

Det grønne Forsamlingshus

100.000 kr.

Foreningen Andelsgaarde vil skabe Det Grønne Forsamlingshus – et fælles mødested for bæredygtig omstilling. Det skal realiseres i en eksisterende længe, fælleslængen, på foreningens firlængede økologiske gård Brinkholm, der ligger på Stevns.

Formålet er at skabe et sted, som formidler, inspirerer og inviterer til handling omkring den grønne omstilling. Det Grønne Forsamlingshus skal formidle viden om jorden og de regenerative dyrkningsformer, der praktiseres på de omkringliggende marker. Stedet skal fyldes med foredrag åbne for offentligheden, workshops, fælles madlavninger og -spisninger mm. – alt sammen drevet af foreningen i samarbejde med frivillige fra lokalområdet og hele Østsjælland.

Det Grønne Forsamlingshus vil blive en del af en bevægelse skabt af Andelsgaarde. Foreningen Andelsgaarde blev skabt på baggrund af udfordringerne i det eksisterende landbrug, der står for op imod 50% af Danmarks samlede klimaskadelige udledninger i 2030 (jvf. Klimarådet), og som derved har været med til at skabe den enorme klima- og biodiversitetskrise, vi står overfor.

Med Andelsgaarde er visionen at bane vejen for regenerativt landbrug og sikre, at dansk landbrugsjord bliver lagt om og dyrket efter de bedste bæredygtige og økologiske principper.

Brinkholm er drevet af Nikolaj og Zoe, der driver gården i egen virksomhed. Foreningen sørger for, at de har optimale betingelser for at dyrke jorden bæredygtigt, så biodiversiteten forøges og jorden ikke udleder, men optager CO2. Nikolaj og Zoe producerer grøn mad til mennesker, ikke foder til dyr. Og de er støttet af Andelsgaardes mere end 3.000 medlemmer, som bidrager til at sikre renere drikkevand, mere natur og mere grøn mad dyrket i dansk jord. Dertil er Brinkholm hjemsted for en landlig idyl og fungerer som en grøn oase væk fra byen.

Centralt i Andelsgaardes værdier er folkeoplysning. Ligesom i den historiske andelsbevægelse er det missionen at skabe lige adgang til viden og deltagelse i samfundets vigtigste institutioner – heriblandt vores fødevareproduktion. Det Grønne Forsamlingshus skal derfor have fokus på folkeoplysning og være med til at demokratisere landbruget.

Bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og økonomisk
Det Grønne Forsamlingshus skriver sig ind i Andelsgaardes mere overordnede bestræbelser, som på et almennyttigt grundlag er at forske i og oplyse om bæredygtige modeller og måder at dyrke fødevarer i Danmark, så der på samme tid tages vare på naturen. Det er missionen at udbrede denne viden, så alle har mulighed for at tilegne sig kendskab til, hvordan vi kan understøtte en genoprettelse af biologiske systemer og på samme tid bidrage til kampen for madsuverænitet.

Begrebet madsuverænitet foreslår et alternativt fødevaresystem, der skaber praktiske, bæredygtige og demokratiske løsninger til det mislykkede, industrialiserede fødevaresystem. Dertil insisterer madsuverænitet på det grundlæggende synspunkt, at fødevaresystemets hovedformål er at sikre mad til mennesker på en måde, der er retfærdig og bæredygtig.

Med Det Grønne Forsamlingshus er visionen at skabe et fysisk rum for denne debat og et sted hvor man på demokratisk vis kan indgå i fællesskaber, der giver en handlemuligheder og oplysning om bæredygtig livsførelse i samspil med både naturen og social retfærdighed.

Projektets opstart har to fokusområder: Det ene er udviklingen af de fysiske rammer i form af længen på gården, som skal opdateres og muliggøre aktiviteter for en større gruppe mennesker. Det andet er udviklingen og afviklingen af selve aktiviteterne, hvor projektets værdi opstår. Støtten fra Folkesparekassens Fond vil gå til at muliggøre selve aktivitetsprogrammet.

Forhåbningen er, at Det Grønne Forsamlingshus vil stå klart i løbet af 2024. Forberedelser til aktivitetsprogrammet bliver sat i gang under renoveringen af bygningen. Når huset står klar, vil aktiviteterne rigtigt starte og ske kontinuerligt fremadrettet. Tilskuddet vil derfor blive anvendt i 2024 og 2025.

Kort om Foreningen Andelsgaarde

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet i 2018, erhvervede sin første gård i 2019, ejer nu tre gårde og leder efter den fjerde. Samtidig arbejdes med en ny model med samarbejdsgårde, som hurtigere kan hjælpe mange flere unge jordbrugere i gang; her er der fundet forvaltere og gårde (to i Jylland og en på Fyn); disse vil blive lanceret til december 2023. 

Gården Brinkholm, som dette projekt omhandler, blev en del af Andelsgaarde i 2021. Brinkholm er beliggende ved Karise og har hele Stevns og Syd-/Østsjælland som opland og målgruppe for de aktiviteter, som dette projekt omhandler.