Foreningen Artemisia

Nye spiselige kulturplanter

323.135 kr.

Foreningen Artemisia blev stiftet i 2016 med henblik på at udvikle nye spiselige plantekvaliteter til mennesker på en levende og bæredygtig måde. Der ligger ’afventende’ ressourcer i naturen og venter på at blive hjulpet videre i udvikling i et levende samspil med mennesket, med respekt for plantens egne sande kræfter, uden krydsning eller nogen former for genmanipulation. Foreningen arbejder med udvalgte spiselige græs- og kornplanter og Ur-yamsroden Dioscorea Batatas, for at gøre dem til nye almene og spiselige kulturplanter. Planterne udvikles og dyrkes primært på biologiske dynamiske jordbrug, som arbejder for at ‘belive’ jorden og styrke livssammenhængene omkring jord, vand, planter, dyr og mennesker.

Det bevilgede beløb skal dels bruges til at muliggøre det udviklende arbejde med planterne og give et foreningsvederlag til den udførende person. Dels skal det bruges til køb af særlige maskiner og foranstaltninger, som muliggør at løfte de udvalgte korn- og græsplanter op til ernæringsleddet.

Kort om Foreningen Artemisia

En gruppe biodynamiske landmænd, gartnere og forbrugere har stiftet foreningen Artemisia for at hjælpe nye kvalitative planter og ernæring på vej. Foreningen arbejder med udviklingen af Lysroden og udvalgte korn og græsser.