Klima- og Omstillingsrådet

Klima- og Omstillingsrådet 2023

Rapport om fremtidens landbrug og fødevarer

25.000 kr.

Klima- og Omstillingsrådet vil udvikle en tværfaglig, dybdegående analyse af den danske politiske debat om fremtidens landbrug og fødevarer. På baggrund af analysen skal der udarbejdes en rapport og afholdes arrangementer af forskellige formater, som skal bidrage til at kvalificere debatten og bygge videre på vores fælles tilgang til Danmarks fremtidige landbrug og fødevarer.

Projektet er rettet mod alle de vidensaktører (interesseorganisationer, erhverv, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder), der er en del af debatten om fremtiden for det danske landbrug og fødevaresystem. Med projektet ønsker rådet at udgive en rapport, der skal bidrage til at skabe større klarhed om de forskellige positioner i debatten. Det vil de gøre ved at undersøge og belyse de underliggende antagelser og forestillinger, der præger debatten om fremtiden for dansk landbrug i en global bæredygtighedsmæssig kontekst. Konkret har rådet identificeret en række fortællinger om dansk landbrug i en global bæredygtighedsmæssig kontekst, som de vil stille skarpt på og undersøge nærmere i dette projekt. Blandt disse fortællinger tæller bl.a. forholdet mellem lokal og global biodiversitetskrise, fødevareforsyning, og forskydninger af arbejdspladser i landdistrikter.

På baggrund af rapporten vil der blive arrangeret to til tre arrangementer, hvor rådet vil præsentere rapporten og deres tilgang til landbrugets problemstillinger samt konklusioner. Målet med arrangementerne er at skabe en åben dialog og samle feedback og perspektiver fra forskellige interessenter.

Kort om Klima- og Omstillingsrådet

Klima- og Omstillingsrådet er et tværfagligt forskerdrevet initiativ, der har til formål at bidrage til løbende kvalificering af den offentlige debat om klima, natur og biodiversitet i Danmark ud fra relevant ekspertise. Rådet består af forskere fra en række natur-, samfunds- og humanvidenskabelige discipliner, hvor alle bidrager aktivt til forskning i klima-, natur-, og biodiversitets-relaterede problemstillinger inden for hver deres felt.