Carl-Emil Prehn & Forlaget Spring

Klimakrisens narrativer

15.000 kr.

Folkesparekassens Fond har bevilget 15.000 kr. til udgivelse af et bogprojekt, der skal undersøge den nordiske samtidslitteraturs italesættelse af klima og natur. Støtten dækker produktionsomkostningerne til selve bogudgivelsen. Klimakrisens narrativer blander kendte økokritiske teorier med ny viden anvendt på både smal og bred litteratur med det formål at give læseren en værktøjskasse af state of the art-teori samt anderledes og lærerige læsninger af nordisk samtidslitteratur.

Udgivelsen, der får karakter af monografi, består af tre dele, der hver især tilgår klimalitteratur ud fra forskellige metoder og økokritiske teorier. Bogen udgives som paperback af Forlaget Spring.