Tiny Varigheden

Fundament for nyt småhusreglement

60.000 kr.

Tiny Varighedens vision er at skabe en systemisk forandring hen imod mindre boliger baseret på biogene og genbrugsmaterialer. Foreningen vil bane vejen for et småhusreglement, som tager højde for CO2 per bolig og ikke kun CO2 per m2Tinyhuse får sjældent kommunernes myndighedsgodkendelse. 

I dette projekt er Folkesparekassens Fond med til at bidrage med et beløb, der skal resultere i færdiggørelsen af første del af et formidlingsrum. Beløbet skal også anvendes til formidlingsmateriale og oplæg, der kan være med til at sprede budskab, erfaringer og videnssamling med interessenter og den brede befolkning omhandlende erfaringer med småhusreglement og CO2-beregninger i bygningsreglementet.

Det samlede projekt består af 3 faser:

  1. Færdiggørelsen af et Klimahus, der kan fungere som et videnscenter til afholdelse af kurser, foredrag og udstillinger.
  2. Informationsmateriale til formidling af erfaringer fra flerårigt samarbejde med kommunen om udarbejdelsen af lokalplan, der indtænker bæredygtigt byggeri, samt RealDania-støttet samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten om beregninger i byggeriet.
  3. Foredrag i Klimahuset med Tiny Varigheden om samarbejdet med kommunen og bygningsreglementet, samt foredrag med Vandkunsten om CO2-beregninger og LCA-analyse i byggeriet.

Klimahuset vil samtidig stå som eksempel på proces, vidensindsamling og erfaring. Der inviteres repræsentanter fra byggeriet, lokalpolitik, arkitektur og planlægning, økolandsbyer, og andre relevante aktører, hvor der kan sås stærke frø mod bedre lovgivning for bæredygtigt byggeri.

Projektet skaber fundament for yderligere påvirkning af den politiske dagsorden i forbindelse med at opnå relevante verdensmål, muliggøre myndighedsgodkendelse og byggetilladelser med bæredygtige materialer og opkvalificere målinger for CO2-udledninger i byggeriet.

Projektet finder sted på Køge Fælles Jords arealer i perioden november 2023 til  juli 2024.

Kort om Tiny Varigheden

Tiny Varigheden er en forening på Køge Fælles Jord og et forsøgsprojekt, der går ud på at leve og bo bæredygtigt på 2,3 hektar jord ved Køge by.

Medlemmerne af Tiny Varigheden består af beboerne i op til 16 Tiny-huse, som skal forsøge at vise, hvordan man kan bygge, bo og leve bæredygtigt i mindre huse, benytte bæredygtige energiformer, hvordan man kan leve af jorden, opbygge den CO2-lagrende, og skabe samarbejdende og kreative fællesskaber.

Foreningen arbejder for at skabe lokalt liv og offentligt tilgængeligt vidensdeling af indsamlet viden og erfaring i de forskellige projektfaser.