Køge Fælles Jord

Etablering af offentlig adgang til bæredygtigt boligområde

43.750 kr.

Foreningen Køge Fælles Jord er et åndehul på ca. 2,3 hektar to kilometer syd for Køge station. Her deler de omkring 250 medlemmer en mission om at inspirere så mange som muligt til at leve mere bæredygtigt. Det vil de gøre ved at vise, at mennesker kan leve et godt og behageligt liv, mens udgifterne til at leve og bo er meget små. Deres fokus er først og fremmest på naturens og menneskets positive indvirkning på hinanden, både ved arbejde med jorden og i formidling af emner som permakultur, mindfulness og ”fra jord til bord”.

På Køge Fælles Jord bliver der blandt andet eksperimenteret med nye måder at dyrke, bygge og bo på. Der rejses små huse og anvendes genbrugsmaterialer i videst mulige omfang. Beboerne lever med færre materielle ting, de etablerer beplantet filteranlæg til det grå spildevand, anvender separationstoilet, etablerer skov- og grøntsagshaver og meget mere.

Området skal ikke kun komme beboerne til gode. Der skal være adgang for, at alle borgere kan komme og lade sig inspirere til selv at gøre bæredygtige tiltag i eget liv. Altså et slags levende laboratorium, hvor beboerne deler erfaringer og viden ved at afholde foredrag og workshops i det kommende fælleshus ”Klimahuset”, der også får offentlig adgang.

Der er indtil videre etableret flere haver, Klimahuset med folkekøkken er godt i gang med at blive bygget, og boligområdet ”Tiny Varigheden” er kortlagt. Det næste trin i projektet er etablering af stisystemer mellem haverne, søen, Klimahuset og småhusene. Der skal indtænkes levende hegn, naturlige rum og fordybelsesområder ligesom stisystemerne skal anlægges, så privatlivets fred kan respekteres.

Tilskuddet til projekteringen er afgørende for at missionen om at åbne op for befolkningen kan lykkes. Budgettet på projektet løber op i 208.750 kr., som skal dække projekteringsudgifter, materialer samt aflønning af håndværkere.

Folkesparekassens Fond har bevilget 43.750 kr., som skal dække den største del af projekteringsudgifterne. Håndværkerlønninger egenfinansieres af Køge Fælles Jords beboere, mens udgifter til materialer søges dækket hos andre fonde.

Skitseforslag fra Tegnestuen Vandkunsten

Kort om Køge Fælles Jord

Foreningen består af ca. 250 medlemmer og har i alt 3.500-5.000 brugere om året. Køge Fælles Jord har 2,5 hektar jord syd for Køge, hvor medlemmerne har skabt en grøn oase med stor biodiversitet, grøntsagshave, en sø, terapihave, madskov, udekøkken etc.

Klimahuset bliver omdrejnings- og samlingspunkt for alle aktiviteter i tilknytning til Køge Fælles Jord. Herfra vil workshops, foredrag og opkvalificerende fællesskaber foregå. Huset forventes at stå færdigt i sommeren 2023. 

Tiny Varigheden bliver en andelsforening bestående af 16 individuelle tiny huse, hvor den overordnede tanke er at vise de små C02-lagrende huse frem som en mere bæredygtig måde at bygge og bo på.