Allergica

Et ph.d.-projekt på Københavns Universitet skal over tre år undersøge, om Cantharon virker mod det, der kaldes tilbagevendende blærebetændelse, det vil sige hyppige infektioner i blæren.

Undersøgelse af lægemidlet Cantharon

800.000 kr.

Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet skal over de næste tre år undersøge lægemidlet Cantharon i en ph.d. Nærmere bestemt skal ph.d.-projektet undersøge, om Cantharon virker mod det, der kaldes tilbagevendende blærebetændelse, det vil sige hyppige infektioner i blæren. Cantharon er udviklet af Allergica, der sælger ca. 12.000 flasker svarende til 600.000 døgndoser om året.

Kvinder med tilbagevendende blærebetændelse behandles ofte i årevis med antibiotika og får alligevel blærebetændelse igen og igen. Udviklingen af resistente bakterier som følge af overforbruget af antibiotika er et af de største folkesundhedsproblemer i verden. Allergica ønsker en klassisk videnskabelig undersøgelse i form af en ph.d., fordi det er den eneste måde, der kan skabes evidens – altså bevis – for en effekt. Uden evidens vil Cantharon ikke kunne blive tilbudt som et alternativ til antibiotika i sundhedssystemet.

Københavns Universitet er valgt som test-sted, da et klinisk studie altid bliver publiceret i tidskrifter henvendt til sundhedspersonale. Virksomheden kunne have valgt en privat aktør og gemme undersøgelsen væk, hvis resultatet blev negativt, men de har stor tro på midlets virkning.

Folkesparekassens Fond støtter med i alt 800.000 kr. over de tre år, projektet skal forløbe. Det relativt store støttebeløb er bevilget på baggrund af det økologiske, økonomiske og samfundsmæssige potentiale projektet har i forhold til at reducere brugen af antibiotika på verdensplan og dermed mindske risikoen for udvikling af AMR (antimikrobiel resistens), der af mange eksperter spås til at blive et enormt globalt sundhedsproblem fremover.

Kort om Allergica

Allergica A/S, der er ejet af Æskulapfonden, er Danmarks eneste producent af antroposofisk medicin og producerer i dag over 400 forskellige homøopatiske lægemidler til både ind- og udland. Virksomheden blev grundlagt i 1984 af Heilpraktiker Peer Bach Boesen, som efter studier i den antroposofiske lægekunst i Tyskland følte sig inspireret til at fremstille lægemidler efter Rudolf Steiners anvisninger. Allergica er en almennyttig virksomhed, og det økonomiske overskud går til nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til andre almennyttige homøopatiske og antroposofiske initiativer.