AQUA Akvarium & Dyrepark

Fokus på klima og biodiversitet gennem legende læring

270.000 kr.

AQUA Akvarium & Dyrepark har en vision om at bruge legende læring til at belyse sammenhængen mellem klima, bæredygtighed og biodiversitet for der i gennem at give danskerne en bedre forståelse for udfordringerne, og hvad man selv kan gøre. Projektet tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og adresserer især udfordringerne vedrørende fødevareproduktion og betydningen af vand som verdens vigtigste ressource.

AQUA vil etablere tre store interaktive udstillingselementer med tilhørende formidlingsskilte. Disse elementer inkluderer en udendørs læringsvæg om vand, et stort elektronisk quiz-spil om klima og bæredygtighed og en interaktiv installation om madens vej fra jord til bord. Alle elementerne fokuserer på legende læring uden at fremhæve bestemte holdninger eller tage stilling til, hvad der er rigtigt eller forkert.

Alle tre elementer er designet til både at være underholdende og formidle fakta og videnskab, så gæsterne i akvariet selv kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. Med projektet ønsker AQUA at vende en negativ udvikling i danskernes tilknytning til naturen og skabe en større forståelse for klima- og biodiversitetskrisen.

AQUA Akvarium & Dyrepark har søgt finansiering fra Folkesparekassens Fond på 270.000 kr. til udvikling og etablering af de interaktive udstillingselementer og tilhørende formidlingsskilte. Projektet vil også inkludere et nyt undervisningsforløb til skoleklasser. Projektet er endnu ikke påbegyndt, men AQUA forventer at have det færdigudviklet og klar til besøgende inden for seks måneder efter opstart.

Kort om AQUA Akvarium & Dyrepark

AQUA er en familievenlig og utraditionel attraktion – et formidlings- og oplevelsescenter, der tager de besøgende med ud i de danske søer og vandløb og den omgivende natur. Akvarie- og udstillingsbygningen med fire etager ligger i en dyrepark på 4,5 hektar.

AQUA er en helårsattraktion og har godt 100.000 gæster årligt, hvoraf 96 % er danskere. Cirka halvdelen af gæsterne er børn. Formidlingsafdelingen omfatter en skoletjeneste, AQUA Naturfagscenter, som årligt underviser ca. 10.000 førskole-, skole- og gymnasieelever. AQUA ønsker at formidle viden til brede målgrupper samt understøtte og øge interessen for naturen (især blandt børn og unge). Som udnævnt Videnspædagogisk Aktivitetscenter (VPAC) er AQUA anerkendt i Undervisningsministeriet for sin formidlingsindsats.