Foreningen Navus Community

Positive Trace Festival 2023

125.000 kr.

Positive Trace Festival vil gøre omgivelserne ved det tidligere kursuscenter Rødegaard i Vistoft på Djursland til et mangfoldigt natur- og artsrigt referencerum, hvor udviklingen af biodiversiteten i området kan følges, opleves og dokumenteres over tid. En intim holdningsændrende og fællesskabsdannende naturfestival med 300 deltagere over 5 dage i august, hvor der sættes gang i en forøgelse af biodiversiteten af stedet samt produktion af mad til stedets beboere.

Der skal udføres konkrete naturgenopretnings- og haveprojekter i samarbejde med eksperter, organisationer, foreninger, virksomheder og aktører indenfor den grønne omstilling. Derudover skal en række workshops, foredrag og kunstneriske indslag øge deltagernes viden om natur og regenerativ livsstil. Efter festivalen vil stedets 15 hektar store naturområde fungere som rekreativt område for kursister/besøgende på Rødegaard, de omkringliggende landsbyers beboere samt Nationalpark Mols Bjerges mange årlige gæster.

Kort om Navus Community

Navus Community er en forening, sat i verden af mennesker med et klart formål: At bidrage positivt til at regenerere naturen og jorden ved at skabe læringsrum og interaktive festivaler. Navus Community blev grundlagt i juni 2021.