Foreningen Navus Community

Positive Trace Gathering

75.000 kr.

Den brede befolkning inviteres til en fem dages intim holdningsændrende og fællesskabsdannende naturfestival på Himmelbjerggården, hvor verdensmålene 13, 15 og 17 sættes i fokus. Dette opnås ved at udføre fem konkrete naturgenopretnings- og have-projekter i samarbejde med eksperter, organisationer, foreninger, virksomheder og andre aktører inden for den grønne omstilling. Bevillingen ydes som tilskud til modning af projektet.

Kort om Navus Community

Navus organiserer events, der samler folk om at genskabe naturen samtidig med, at de har det sjovt. Ved at skabe mindeværdige oplevelser, der bringer folk sammen i meningsfulde fællesskaber, håber Navus at inspirere til at tage ansvar og handle for at gøre verden til et bedre sted.