Foreningen ”Æblefestival i Assens kommune”

Fra kerne til træ - etablering af lokale æblelunde

60.000 kr.

Foreningen har fastlagt sin vision til ”Hver beboer et træ” gennem etablering hvert år af nye æbletræ-anlæg og vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Støtten fra Folkesparekassens Fond på kr. 60.000 skal bruges til nye æblehaveanlæg i 2023 under temaet “Fra kerne til træ”.

Formålet med foreningen er at fremme flere etableringer af lokale æblelunde og –plantager i forskellige størrelser, hvor de falder naturligt ind ved bebyggelser og i nærheden af beboelser, institutioner, skoler, og lokale grønne områder, hvor det tjener flere formål. Herunder det visuelle indtryk og den miljømæssige nytteværdi lokalt og landskabeligt. Målet er at sætte hele Vestfyns geografiske udstrækning på landkortet som et kulturelt innovativt og grønt område.

Én gang årligt samles det frivillige arbejde i en større aktivitet – ”Æblefestival” – i oktober måned, hvor alle interessenter ”ses” og giver eksempler på og udøver det faglige grundlag for visionen og yder personlig indsats, som er sammensat i et stort program, der årligt udvides i samarbejde med lokale kræfter i det vestfynske geografiske område.

Kort om foreningen

Foreningen  ”Æblefestival i Assens kommune” er en selvstændig forening, der gennemførte sin første indsats på Vestfyn i oktober 2014. Den arbejder for at gavne alle områdets beboere både på det sundhedsmæssige og det kulturelle plan med festivalaktiviteter inden for motion, undervisning, kunst, musik og sund kost. Formålet med aktiviteterne er, at både børn og voksne, unge og ældre motiveres til nytten af æbler og æbletræer gennem alle de gavnlige anvendelsesmuligheder.