Middelfart Museum

Sansehave til MIND

150.000 kr.

Med udstillingen MIND og oplevelsen MINDWALK åbner Middelfart Museum den psykiske verden gennem oplevelser, som berører, beriger og begejstrer. MIND er fordelt på tre etager i en del af det gamle sindssygehospital i Middelfart. Dertil kommer oplevelsen MINDWALK i et 750 m underjordisk gangsystem under hospitalet. Bygningerne, plænerne og parken har bevaret meget af den oprindelige karakter fra 1888, hvor sindssygehospitalet åbnede.

Middelfart Museum har ansøgt og fået bevilget 150.000 kr. i tilskud til anlæggelse af en offentlig tilgængelig sansehave i forbindelse med MIND. Sansehaven skal indeholde haverum med barfodsstier, vilde planter, vandbassin, dufte, insekter samt opholds- og aktivitetsmuligheder. Det er målet at sanse- og aktivitetshaven tilføjer museet et anderledes og aktivt formidlingsniveau, der stimulerer sanserne og giver stof til eftertanke.

Formidlingen i haven skal motivere brugerne til selv at opsøge naturoplevelser og -aktiviteter, der indvirker positivt på psyken. Haven skal samtidig vise, hvordan vilde haver kan anlægges i en æstetisk ramme, så flere får lyst til at etablere vilde privathaver til gavn for både biodiversitet og bæredygtighed. Der skabes et formidlingsspor, som giver viden om og inspiration til at bruge aktivitetshaven og naturen til at skabe ro i sind og krop.

Over tid er det målet at aktivitetshaven bliver et synligt og populært grønt byrum, som sociale foreninger, lokale borgere og museumsgæster bruger til forskellige aktiviteter og som en uformel ramme for udvikling af netværk og relationer. Når MIND åbner, er det målet, at haven bliver kendt for lejlighedsvise aktiviteter som yoga, fællesspisning eller festivaler, som museet arrangerer i tæt samarbejde med forskellige foreninger og lokale grupper.

Kort om Middelfart Museum

Middelfart Museum er et lokalt museum, der varetager historien for Middelfart Kommune og har et særligt fokus på dansk psykiatrihistorie.

Under Middelfart Museum hører fem forskellige udstillingssteder, herunder det kommende Psykiatrihistoriske museum MIND, og derudover arrangerer museet sæsonrelaterede aktiviteter og kulturhistoriske, guidede ture.