Biodynamisk Forskningsforening

Dansk udgivelse af bog om biodynamiske fødevarer

20.000 kr.

Biodynamisk Forskningsforening vil med støtten oversætte bogen ‘A Biodynamic Guide to Food Quality’ til dansk. Bogen beskriver blandt andet de livskræfter, der er centrale i den biodynamiske forståelse af kvalitet. Med bogen forventer foreningen at give et afgørende bidrag til forståelse af den særlige ernæringskvalitet, der kan opnås ved den biodynamiske dyrkningsmåde. Bogen henvender sig især til unge mennesker i den biodynamiske og antroposofiske bevægelse.

Kort om Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk Forskningsforening er en almennyttig forening, stiftet i 1997, og godkendt 2004 af Direktoratet for FødevareErhverv som privat forskningsinstitut under Innovationsloven. Foreningens primære målsætning er at forske i fødevarekvalitet på et udvidet naturvidenskabeligt grundlag, samt at formidle kendskab til biodynamisk jordbrug og forskning, og til en helhedsorienteret forståelse af fødevarekvalitet.