Tegnestuen LOKAL

Den planetært rimelige bolig

50.000 kr.

Tegnestuen LOKAL har fået bevilget 50.000 kr. af Folkesparekassens Fond til formidling af deres egenudviklede boligkoncept og manifest til almindelige borgere. På verdensplan står byggeri og drift af bygninger for ca. 40 % af CO₂-udledningen. En vigtig måde at forebygge klimaforandringer er at begrænse udledningen af drivhusgasser i forbindelse med opførelse og drift af bygninger og at genanvende materialer, så byggeriet indgår i en cirkulær produktion

En vigtig del af LOKALs budskab er nødvendigheden af at gentænke antallet af kvadratmeter, vi bor på. De vil med oplæg og debatter rejse spørgsmål om ”Hvordan bosætter vi os? Hvad kan vi leve med? Og hvad er det gode liv?” De vil igangsætte diskussion, refleksion og derved en holdningsændring over tid, så der også skabes en større strukturel forandring over tid, både i udbuddet af, hvad der bygges, og i viljen til at bo på færre kvadratmeter pr. person.

Kort om Tegnestuen LOKAL

Tegnestuen LOKAL er en ung tegnestue stiftet i 2015 med ønsket om at skabe fremtidssikret, bæredygtig arkitektur, der respekterer og videreudvikler den nordiske kulturarv. Mennesker er det primære i tegnestuens arbejde med arkitektur. Deres projekter er tegnet til mennesker og brugen skal understøtte en bæredygtig livsstil og lokale fællesskaber. De vægter indeklima og sundhed højt, og udvikler naturlige projekter med enkle, rene materialer og gode dagslysforhold, der har en positiv effekt på både mennesker og miljø.